Predavanje u Ćupriji 18.03.2011

Savetodavci PSSS Jagodina će održati predavanje u Ćupriji 18.03.2011.godine u sali PIO fonda sa početkom u 11 h.

Biće zastupljene teme:

1.Preventivom do zdravog roda u voćarstvu -dipl.ing.Ljiljana Jeremić

2.Rasni sastav goveda i mere selekcije u govedarstvu-dipl.ing.Dragan Jakovljević.