Примена нових технологија

Институт за економику пољоприврeде – Београд

Пројекат: ПРИМЕНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЦИЉУ ПАМЕТНОГ УПРАВЉАЊА ПРОЦЕСОМ ГАЈЕЊА ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ

 

Партнери на Пројекту:

Институт Михајло Пупин, Центар за роботику – Београд

Институт за примену науке у пољопривреди – Београд

Пољопривредно саветодавна и стручна служба Београд

Пољопривредно стручна служба, Пољопривредна станица Нови Сад

Пољопривредно саветодавна и стручна служба Јагодина

детаљније…