Obaveštenje – novčana pomoć

Poštovani polјoprivredni proizvođači, Polјoprivredna savetodavna i stručna služba Jagodina želi da vas informiše o Uredbama MPŠV, donetim u cilјu pomoći polјoprivrednim proizvođačima zbog štete izazvane situacijom sa korona virusom.
Pravo na isplatu novčane pomoći u skladu sa Uredbom o novčanoj pomoći polјoprivrednim gazdinstvima u cilјu ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ima nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar polјoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalazi se u aktivnom statusu. Pored opšteg uslova neophodno je da podnosilac zahteva u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, ili da je vlasnik životinje (krave, ovce ili koze) koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja. Pravo na novčanu pomoć imaju i vlasnici obeleženih i registrovanih košnice pčela, bili oni nosioci ili članovi polјoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

Visina jednokratne pomoći u apsolutnom novčanom iznosu određuje se po jedinici upisane površine, odnosno po grlu stoke ili broju košnica i to:

25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara;
3000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara;
500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara;
800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara.
Za realizaciju ove uredbe utvrđena su sredstva od 1.150.000.000 dinara

Isplatu novčane pomoći polјoprivrednim gazdinstvima vrši Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, na osnovu dostavlјenih podataka Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja.

Uredbom o finansijskoj podršci polјoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kroz subvencionisanje dela kamate olakšan je pristup korišćenju kredita, i to za:

razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovom uredbom;
razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
investiciona ulaganja u polјoprivrednu mehanizaciju i opremu;
nabavku hrane za životinje;
investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u bilјnoj polјoprivrednoj proizvodnji;
likvidnost.
Fizičko lice i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara, dok pravno lice kreditnu podršku ostvaruje pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Iznos kredita za likvidnost je do 3.000.000 dinara.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe utvrđena su u ukupnom iznosu 1.450.000.000 dinara.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na broj telefona 035/8221931, na fejzbuk stranici, ili nas posetite lično u našim prostorijama, na adresi Kapetana Koče 21, Jagodina.