Dan polja kukuruza 2017

ПССС ЈАГОДИНА

ОРГАНИЗУЈЕ

ДАН ПОЉА КУКУРУЗА

 

29.08.2017.год. на огледној парцели Миладиновић Горана у Кочином Селу (СО Јагодина)

 

 

ПРОГРАМ

 

10:00-10:30   Окупљање учесника на огледној парцели

10:30-11:00  Поздравна реч организатора

11:00-12:00 Разгледање огледног поља и упознавање са особинама хибрида у огледу

12:00-13:00 Дружење учесника на огледној парцели

 

ДИРЕКТОР

Мр. Јасмина Филиповић