Obaveštenje za opštine

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредних газдинстава ( „Сл. гласник РС“, бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016 и 46/2017)

 

ПССС Јагодина обавештава пољопривредне произвођаче да ће се у периоду од 1.марта до 30. априла вршити  обнова регистрације и упис у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

Обнова регистрације предвиђа достављање свих података који су измењени у односу на стање у Регистру Управе за трезор.

 

За све потребне информације можете се обратити ПССС Јагодина ДОО, Капетана Коче 21,             телефон: 035/8221931, email: jagodinapss@mts.rs web stranica: www.pssjagodina.rs

 

Јагодина,                                                ПССС Јагодина

09.01.2019.