Analiza zemljišta za 2016. godinu

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Jagodina obaveštava poljoprivredne proizvođače da je počela sa prikupljanjem uzoraka zemljišta za besplatnu kontrolu plodnosti zemljišta na teritoriji Pomoravskog okruga.

Pravo na besplatnu kontrolu plodnosti zemljišta ima nosilac ili član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i to na parcelama u vlasništvu i upisanih u Registar kao i zakupac poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koji je upisao parcele uzete u zakup.

Uzorke treba uzeti sa parcela koje su veće od 10 ari, od I do V, odnosno VII katastarske klase (na području sa otežanim uslovima). Broj uzoraka sa jednog gazdinstva može iznositi najviše 10.

Uz uzorke je potrebno priložiti iz Uprave za Trezor:

1. Potvrdu da su predmetne parcele upisane u Registar (setvena struktura)

2. Potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva.

Pre podnošenja zahteva obratiti se PSSS Jagodina, Kapetana Koče 21.

Kontakt telefoni: 035 /8221 – 931

065/2219316

065/2219326

065/2219326

065/2219325