Predavanje, Končarevo, 17.03.2011

Dana 17.03.20011.godine savetodavci PSSS Jagodina održaće predavanje u Končarevu u prostorijama Doma kulture Končarevo sa početkom u 18 h.Biće prezentovane sledeće teme:
1. Zaštita ratarskih kultura -dipl.ing.LJiljana Jeremić
2. Đubrenje prolećnih kultura -dipl.ing.Milanka MIladinović
3. Aktuelni problemi i predlog unapređenje selekcije u stočarstvu-dipl.ing.Dragan Jakovljević
4. Agrotehnika kukuruza-dipl.ing.Miodrag Simić