Predavanje u Stubici 14.03.2011

Savetodavci PSSS Jagodina održaće predavanje u Stubici 14.03.2011.godine sa početkom u 18 h u prostorijama MZ Stubica.Na predavanju biće prezentvane sledeće  teme:
1. Bolesti ,štetočine i korovi u usevima strnih žita-dipl.ing.Ljiljana Jeremić
2. Aktuelni problemi u selekciji u stočarstvu-dipl.ing.Dragan Jakovljević
3. Đubrenje i prinos kukuruza-dipl.ing.Miodrag Simić
4. Đubrenje prolećnih kultura-dipl.ing.Milanka Miladinović