Zahtevi za avans

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Jagodina DOO obaveštava registrovane poljoprivredne proizvođače sa teritorije Pomoravskog okruga da na osnovu Uredbi Vlade R.Srbije:
  • O izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za industrijsko bilje;
  • O izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu;
  • O izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju žitarica i krompira;
  • O izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju krmnog bilja;
(Sl.glasnik br.31/12), da mogu ostvariti deo premije pre isporuke proizvoda u vidu avansa u iznosima prema Uredbama. Zahtevi se mogu podneti Upravi za trezor, neposredno ili preko asistenata savetodavaca od 17.aprila do 10.maja 2012.godine. Asistenti savetodavaca će zahteve primati u mesnim kancelarijama, po istom rasporedu kao i za regresirano gorivo.

18.04.2012.                                                                                

PSSS Jagodina DOO