Najava predavanja Plažane

Dana 20.02.2013. PSSS Jagodina će održati predavanje u Plažanu u Domu kulture sa početkom u 18 časova. Prezentovane će biti sledeće teme:
  1. Hibridi kukuruza kraće vegetacije-Dipl.ing.Miodrag Simić
  2. Značaj agrohemijskle analize zemljišta.Dipl.ing.Milanka Miladinović
  3. Zaštita kukuruza-Dipl.ing.Ljiljana Jeremić
  4. Tumačenje zakona o subvencijama i podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini-Dipl.ing.Dragan Jakovljević