Najava predavanja Kočino Selo

Dana 19.02.2013. godine PSSS Jagodina će održati predavanje u Kočinom Selu u Domu kulture sa početkom u 18 časova. Prezentovane će biti sledeće teme:
  1. Gajenje soje-Dipl.ing.Miodrag Simić
  2. Bezbedna primena pesticida-Dipl.ing.Ljiljana Jeremić
  3. Prolećna setva krmnog bilja-Dipl.ing.Milanka Miladinović
  4. Sistemi držanja krava-Dipl.ing.Dragan Jakovljević