Najava predavanja 12.02.2013

Dana 12.02.2013.godine PSSS Jagodina će održati predavanje u Glogovcu u prostorijama biblioteke u Glogovcu sa početkom u 19 h. Prezentovane će biti teme:

  1. Suncokret u uslovima smanjene količine padavina-dipl.ing. ratarstva Miodrag Simić
  2. Prolećna setva lucerke -dipl.ing.ratarstva Milanka Miladinović
  3. Rasni sastav i brojno stanje goveda-dipl.ing.stočarstva Dragan Jakovljević4.Kratkoročna prognoza štertnih organizama ratarskih i povrtarskih kultura-dipl.ing.zaštite bilja Ljiljana Jeremić