Predavanja Novo Lanište 22.02.2013

PSSS Jagodina će održati predavanje u Novom Laništu 22.02.2013.godine u prostorijama Doma kulture sa početkom u 18 h. Prezentovače se sledeće teme:
1. Gajenje suncokreta – dipl.ing. ratarstva Miodrag Simić
2. Prihrana pšenice – dipl.ing. ratarstva Milanka Miladinović
3. Ishrana svinja – dipl.ing. stočarstva Dragan Jakovljević