Uputstva za poljoprivrednike koji se bave stočarstvom

1. Životinje uvoditi samo u očišćene i dezinfikovane prostore.

2. Prvi otkos trave, deteline i dr. sa poplavljenog područja ne koristiti za ishranu stoke ni kao seno ni kao senažu.

3. Plavljena područja ne koristiti za ispašu stoke, ako stoka (preživari i kopitari) nije vakcinisana od antraksa i klostridijalnih infekcija.

4. Stočnu hranu skladištiti u dezinfikovanom prostoru.

5. Silažni kukuruz sa poplavljenih područja prilikom košnje ne seći blizu površine zemlje.

6. U slučaju promene zdravstvenog stanja životinja koje su ipak napasane na plavljenom području ili unosile hranu koja potiče sa plavljenog područja obavestiti nadležnu veterinarsku službu (ambulantu ili stanicu).

7. U slučaju pojave iznenadnih uginuća ili uginuća koje je nastupilo nakon kraćeg bolovanja obavestiti nadležnu veterinarsku službu (ambulantu ili stanicu) i nadležnog veterinarskog inspektora.

8. Deratizaciju i dezinfekciju vršiti po preporuci i pod nadzorom stručnih lica.