Agrohemijska analiza zemljišta 2014

Poljoprivrdna savetodavna i stručna služba Jagodina OBAVEŠTAVA poljoprivredne proizvođače da je zbog novonastale situacije (elementarne nepogode) produžila rok za dostavljanje uzoraka za besplatnu kontrolu plodnosti zemljišta na teritoriji pomoravskog okruga do 01.07.2014.

Pravo na besplatnu kontrolu plodnosti zemljišta ima nosilac ili član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i to na parcelama u vlasništvu i upisanih u Registar kao i zakupac poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koji je upisao parcele uzete u zakup.

Uzorci se mogu uzeti sa parcela od I do V, odnosno VII katastarske klase (na području sa otežanim uslovima). Broj uzoraka sa jednog gazdinstva može iznositi najviše 10.

Uz uzorke je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju iz Uprave za Trezor:
1.Potvrdu o aktivnom statusu komercijalnog gazdinstva
2.Potvrdu da su predmetne parcele upisane u Registar.

Pre samostalnog uzorkovanja zemljišta obavezno se obratiti PSSS Jagodina radi bližih uputstava.

PSSS Jagodina, Kapetana Koče 21, Jagodina
Kontakt telefoni:
035 / 221 – 931 065/ 221 – 9316
063/ 115 – 0063
064/ 222 – 4731