Održan Dan polja strnih žita 2015

Na oglednoj parceli Radiše Radisavljevića iz Medveđe SO Despotovac PSSS Jagodina održala ja tradicionalnu manifestaciju DAN POLJA strnih žita dana 18.06.2015.

Na oglednoj parceli prisutni proizvožači mogli su da se upoznaju sa sortama strnih žita osam semenskih kuća i da se u razgovoru sa prisutnim predstavnicima i savetodavcima upoznaju sa agrotehnikom i osobinama sorata zastupljenih u ogledu. Posebno zadovoljstvo organizatora je što ni kiša koja je povremeno padala nije omela druženje na oglednoj parceli. Savetodavna služba će po završenoj žetvi obavestiti sve proizvođače o postignutim rezultatima i dati preporuku za narednu setvu.

 

Galerija