Dan polja strnih žita 2015

PSSS JAGODINA organizuje DAN POLJA STRNIH ŽITA, 18.06.2015.god. (četvrtak) na oglednom polju Radiše Radisavljevića koje se nalazi na ulazu u Medveđu iz pravca Jagodine,skretanje pre pruge levo.

18.06.2015.god. (četvrtak) na oglednom polju Radiše Radisavljevića koje se nalazi na ulazu u Medveđu iz pravca Jagodine,skretanje pre pruge levo.

 

PROGRAM

 

09.30 -10.00 * Okupljanje učesnika na oglednom polju

10.00 * Pozdravna reč organizatora

10.15 * Razgledanje oglednog polja i upoznavanje sa osobinama sorti strnih žita u ogledu

12.00 * Druženje učesnika na oglednoj parceli.

 

Očekujući Vas, srdačno Vas pozdravljamo.

 

 

 

D I R E K T O R

Mr Jasmina Filipović