Besplatna kontrola plodnosti zemljišta


Poljoprivredna stručna služba Jagodina
obaveštava
Poljoprivredne proizvođače da je na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije otpočela sa besplatnom kontrolom plodnosti zemljišta na teritoriji Pomoravskog okruga i prikupljanje zahteva za kalcifikaciju kiselog zemljišta.

Pravo na besplatnu kontrolu plodnosti zemljišta imaju registrovani poljoprivredni poljoprivredni proizvođači koji poseduju ili koriste poljoprivredno zemljište od I -V klase,odnosno od I -VII katastarske klase za brdsko planinsko područje.

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači treba da dostave uzorke zemljišta sa potrebnim podacima najkasnije do 31.07.2010.godine.

Dostava  uzoraka i preuzimanje zahteva se može obaviti u  Mesnim  kancelarijama i prostorijama Poljoprivredne stručne službe Jagodina.

Za sva bliža obaveštenja obratiti se PSS Jagodini na tel. 221-931 i 221-181.