Agrohemijska analiza zemljišta za 2015. godinu

POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA JAGODINA

OBAVEŠTAVA

poljoprivredne proizvođače da je počela sa prikupljanjem uzoraka za besplatnu kontrolu plodnosti zemljišta na teritoriji Pomoravskog okruga za 2015.godinu.

Pravo na besplatnu kontrolu plodnosti zemljišta ima nosilac ili član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i to na parcelama u vlasništvu i upisanih u Registar kao i zakupac poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koji je upisao parcele uzete u zakup.

Uzorci se mogu uzeti sa parcela od I do V, odnosno VII katastarske klase (na području sa otežanim uslovima). Broj uzoraka sa jednog gazdinstva može iznositi najviše 10. Uz uzorke je potrebno priložiti iz Uprave za Trezor. Potvrdu da su predmetne parcele upisane u Registar.

Pre samostalnog uzorkovanja zemljišta obavezno se obratiti PSSS Jagodina radi bližih uputstava.

PSSS Jagodina, Kapetana Koče 21, Jagodina

Kontakt telefoni:
035 / 8221 – 931
065/ 221 – 9316
063/ 115 – 0063
064/ 222 – 4731