Razvoj seoskog turizma

Broshura-2-FlatenU novim razvojnim tokovima poljoprivrede, neagrarne delatnosti sve više dobijaju na značaju kao dopunski ili čak i osnovni izvor prihoda domaćinstava koja žive u selima.

Različiti vidovi razvoja podrazumevaju i sve akcije koje nisu usmerene na povećanje poljoprivredne proizvodnje, nego i na sve druge koristi od života na selu. To se prvenstveno odnosi na korist od očuvanja životne sredine, korist od obezbeđivanja prehrambene sigurnosti ruralnog stanovništva očuvanje prirodnih ekostistema, a u novije vreme i razvoj seoskog turizma.

 
razvoj-3Od seoskog turizma Srbija, pa tako i područje Pomoravskog okruga, može godišnje da ostvari značajna novčana sredstva. Pomoravski okrug ima izvanredne uslove za razvoj seoskog turizma, koji privlači ljude željne da nađu mir i da se odmore u prirodi, daleko od gradske buke i uz tradicionalni način života. Postoji više uslova koji omogućavaju formiranje kvalitetne turističke ponude u selima na teritoriji rada PSS Jagodina. Tu se pre svega misli na tradicionalno organizovanu proizvodnju srdačnost, ljubaznost, gostoljubivost naših domaćina, zdravu i raznovrsnu hranu tradicionalne društvene vrednosti koje više ne postoje u urbanim sredinama, atraktivnost područja, mogućnost druženja i komuniciranja sa domaćinima, relativno dobru očuvanost ekosistema, mogućnost da se turisti aktivno uključe u proizvodnju na gazdinstvu sakupljanje šumskih plodova, lekovitog bilja, običaje lokalnog stanovništva, dijalekte, lokalne festivale, proslave.