Pomoć poljoprivrednicima od sledeće nedelje

Na osnovu objave Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Jagodina obaveštava poljoprivredne proizvođače da će prva mera pomoći poljoprivrednim proizvođačima pogođenim nedavnim poplavama, koja se odnosi na distribuciju semena, đubriva i goriva, početi tokom naredne nedelje.

Iako podaci o nastaloj šteti i dalje pristižu, jer se sa pojedinih područja voda još nije povukla, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je na osnovu do sada dobijenih podataka od opština zahvaćenih poplavama, odlučilo da počne distribuciju pomoći kako bi agrotehnički rokovi bili poštovani.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine će poljoprivrednike na vreme obavestiti o datumu početka distribicije, koja će se obavljati preko Poljoprivrednih stručnih savetodavnih službi i u saradnji sa lokalnim samoupravama. Na distributivnim mestima biće prisutni predstavnici PSSS, nadležne inspekcije ministarstva i predstavnici lokalne samouprave. Podaci o realizovanoj pomoći biće dostupni javnosti.

Uporedo sa raspodelom semena, goriva i đubriva, ministarstvo već preduzima korake na prevazilaženju problema u stočarskoj proizvodnji i proizvodnji sadnog materijala.

Za dodatne informacije obratiti se Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi u Jagodini, ulica Kapetana Koče 21 , kontakt telefon 035/221-931 .

Pomoć poljoprivrednicima od sledeće nedelje

 

Na osnovu objave Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Poljoprivredna

savetodavna i stručna služba Jagodina obaveštava poljoprivredne proizvođače da će prva mera

pomoći poljoprivrednim proizvođačima pogođenim nedavnim poplavama, koja se odnosi na

distribuciju semena, đubriva i goriva, početi tokom naredne nedelje.

 

Iako podaci o nastaloj šteti i dalje pristižu, jer se sa pojedinih područja voda još nije

povukla, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je na osnovu do sada dobijenih

podataka od opština zahvaćenih poplavama, odlučilo da počne distribuciju pomoći kako bi

agrotehnički rokovi bili poštovani.

 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine će poljoprivrednike na vreme

obavestiti o datumu početka distribicije, koja će se obavljati preko Poljoprivrednih stručnih

savetodavnih službi i u saradnji sa lokalnim samoupravama. Na distributivnim mestima

biće prisutni predstavnici PSSS, nadležne inspekcije ministarstva i predstavnici lokalne

samouprave. Podaci o realizovanoj pomoći biće dostupni javnosti.

 

Uporedo sa raspodelom semena, goriva i đubriva, ministarstvo već preduzima korake na

prevazilaženju problema u stočarskoj proizvodnji i proizvodnji sadnog materijala.

 

Za dodatne informacije obratiti se Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi u Jagodini,

ulica Kapetana Koče 21 , kontakt telefon 035/221-931 .