Održana Zimska škola 2015

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Jagodina održala je Zimsku školu u periodu od 24-26.02.2015.godine. Predavanja su održana po sledećem rasporedu:

  • PRVI DAN -24.02.2015.god. -JAGODINA – sala Pomoravskog okruga
  • DRUGI DAN -25.02.2015.god. -PARAĆIN – sala SO Paraćin
  • TREĆI DAN – 26.02.2015.god.-SVILAJNAC -sala SO Svilajnac

U okviru trodnevnih predavanja prezentovane su teme iz oblasti ratarstva, povrtarstva, voćarstva, zaštite bilja, stočarstva. Pored ovih tema prezentovane su i teme iz oblasti zadrugarstva, organske proizvodnje, upisa proizvođača u vinogradarski registar kao i upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa IPARD programom. Osim predavača iz PSSS Jagodina, predavanja su držali i eksterni predavači. Predavanja u okviru Zimske škole je pratilo 145 poljoprivrednih proizvođača koji su bili zainteresovani za prezentovane teme i uzeli su aktivno učešće u diskusiji.


Galerija