Mere podrške ruralnom razvoju – IPARD program 2014-2020

Mere podrške ruralnom razvoju-IPARD program 2014-2020 su uveliko u pripremi za korišćenje od strane poljoprivrednih proizvođača.

Brošura daje osnovne informacije,a za sve dodatne i bliže informacije obratiti se područnoj PSSS Jagodina doo, Kapetana Koče 21,Jagodina, telefoni:035/8221931 i 035/8221181.

Preuzmi brošuru