Konkurs

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja raspisuje K O N K U R S za korišćenje podsticaja

za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2013. godini.

Detalje konkursa možete preuzeti u fajlu (pdf)