Dan polja suncokreta

PSSS Jagodina organizuje “Dan polja suncokreta” dana 30.07.2013.god. (utorak) na oglednom polju Radiše Radisavljevića koje se nalazi pored poljskog puta Medveđa –Brestovo (SO Despotovac).

PROGRAM

9.45-10.15      *  Okupljanje učesnika na oglednom polju

10.15     *  Pozdravna reč organizatora

10.45    *  Razgledanje oglednog polja i upoznavanje sa osobinama hibrida suncokreta  

11.30     * Druženje  učesnika na oglednoj parceli.

Očekujući Vas, srdačno Vas pozdravljamo.

D I R E K T O R
Mr Jasmina Filipović