Dan polja strnih žita

PSSS Jagodina organizuje Dan polja strnih žita. 18.06.2014.god.(sreda) na oglednom polju Miladinović Gorana koje se nalazi na ulazu u Kočino Selo (SO Jagodina) iz pravca Ribara.

PROGRAM

09.30 -10.00      *  Okupljanje učesnika na oglednom polju

10.00    * Pozdravna reč organizatora

10.15     * Razgledanje oglednog polja i upoznavanje sa osobinama sorti strnih žita u ogledu

12.00    * Druženje  učesnika na oglednoj parceli.

Očekujući Vas, srdačno Vas pozdravljamo.

D I R E K T O R
Mr Jasmina Filipović