Besplatna agrohemijska analiza zemljišta

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Jagodina
OBAVEŠTAVA

poljoprivredne proizvođače da je na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije otpočela sa besplatnom kontrolom plodnosti zemljišta na teritoriji Pomoravskog okruga.

Pravo na besplatnu kontrolu plodnosti zemljišta ima nosilac ili član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i to na parcelama u vlasništvu i upisanih u Registar kao i zakupac poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koji je upisao parcele uzete u zakup.
Uzorci se mogu uzeti sa parcela od I do V, odnosno VII katastarske klase (na području sa otežanim uslovima).Broj uzoraka sa jednog gazdinstva može iznositi najviše 10.

Za sve bitne informacije obratiti se PSSS Jagodina Ulica Kapetana Koče 21 ili  na telefon 221-931.

PSSS Jagodina