Posledice poplava u opštinama Paraćin i Ćuprija

Na području opštine Paraćin u selima Raševica i Sinji Vir, i na području opštine Ćuprija Jovac i Dvorica stanje useva je katastrofalno.