Obaveštenje – novčana pomoć

Poštovani polјoprivredni proizvođači, Polјoprivredna savetodavna i stručna služba Jagodina želi da vas informiše o Uredbama MPŠV, donetim u cilјu pomoći polјoprivrednim proizvođačima zbog štete izazvane situacijom sa korona virusom. Pravo na isplatu novčane pomoći u skladu sa Uredbom o novčanoj pomoći polјoprivrednim gazdinstvima u cilјu ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ima […]

Примена нових технологија

Институт за економику пољоприврeде – Београд Пројекат: ПРИМЕНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЦИЉУ ПАМЕТНОГ УПРАВЉАЊА ПРОЦЕСОМ ГАЈЕЊА ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ   Партнери на Пројекту: Институт Михајло Пупин, Центар за роботику – Београд Институт за примену науке у пољопривреди – Београд Пољопривредно саветодавна и стручна служба Београд Пољопривредно стручна служба, Пољопривредна станица Нови Сад Пољопривредно саветодавна […]

Obaveštenje za opštine

ОБАВЕШТЕЊЕ У складу са Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредних газдинстава ( „Сл. гласник РС“, бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016 и 46/2017)   ПССС Јагодина обавештава пољопривредне произвођаче да ће се у периоду од 1.марта до 30. априла вршити  обнова регистрације и упис у […]

Dan polja kukuruza 2017

ПССС ЈАГОДИНА ОРГАНИЗУЈЕ ДАН ПОЉА КУКУРУЗА   29.08.2017.год. на огледној парцели Миладиновић Горана у Кочином Селу (СО Јагодина)