Najava predavanja Plažane

Dana 20.02.2013. PSSS Jagodina će održati predavanje u Plažanu u Domu kulture sa početkom u 18 časova. Prezentovane će biti sledeće teme: Hibridi kukuruza kraće vegetacije-Dipl.ing.Miodrag Simić Značaj agrohemijskle analize zemljišta.Dipl.ing.Milanka Miladinović Zaštita kukuruza-Dipl.ing.Ljiljana Jeremić Tumačenje zakona o subvencijama i podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini-Dipl.ing.Dragan Jakovljević

Najava predavanja Kočino Selo

Dana 19.02.2013. godine PSSS Jagodina će održati predavanje u Kočinom Selu u Domu kulture sa početkom u 18 časova. Prezentovane će biti sledeće teme: Gajenje soje-Dipl.ing.Miodrag Simić Bezbedna primena pesticida-Dipl.ing.Ljiljana Jeremić Prolećna setva krmnog bilja-Dipl.ing.Milanka Miladinović Sistemi držanja krava-Dipl.ing.Dragan Jakovljević

Najava predavanja 12.02.2013

Dana 12.02.2013.godine PSSS Jagodina će održati predavanje u Glogovcu u prostorijama biblioteke u Glogovcu sa početkom u 19 h. Prezentovane će biti teme: Suncokret u uslovima smanjene količine padavina-dipl.ing. ratarstva Miodrag Simić Prolećna setva lucerke -dipl.ing.ratarstva Milanka Miladinović Rasni sastav i brojno stanje goveda-dipl.ing.stočarstva Dragan Jakovljević4.Kratkoročna prognoza štertnih organizama ratarskih i povrtarskih kultura-dipl.ing.zaštite bilja Ljiljana […]

Prognozno izveštajna služba – treći kvartal

U drugom kvartalu smo nastavili rad na PIS, svakodnevno očitavanje rezultata sa svetlosnih lampi i feromonskih klopki. Alate koje smo postavili u toku drugog kvartala 2012.godine su feromonske klopke i kartone (za praćenje vizuelnog pregleda Carpocapse pomonele na jabuci).

Prognozno izveštajna služba – drugi kvartal

Savremena poljoprivredna proizvodnja se ne može zamisliti bez upotrebe pesticida.Preventivnim tretiranjima pre ostvarenja uslova za zarazu od prouzrokovača bolesti ,tretitiranjima radi suzbijanja štetočina kada se utvrdi kritičan broj štetočina  i upotrebom adekvatnih preparata u propisanoj koncentraciji dobija se zdravstveno bezbedna hrana.Zdravstveno bezbedna hrana nije hrana koja nije tretirana pesticidima već hrana koja je tretirana adekvatnim […]

Zahtevi za avans

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Jagodina DOO obaveštava registrovane poljoprivredne proizvođače sa teritorije Pomoravskog okruga da na osnovu Uredbi Vlade R.Srbije: O izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za industrijsko bilje; O izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu; O izmenama i dopunama […]

Predavanje u Ćupriji 18.03.2011

Savetodavci PSSS Jagodina će održati predavanje u Ćupriji 18.03.2011.godine u sali PIO fonda sa početkom u 11 h. Biće zastupljene teme: 1.Preventivom do zdravog roda u voćarstvu -dipl.ing.Ljiljana Jeremić 2.Rasni sastav goveda i mere selekcije u govedarstvu-dipl.ing.Dragan Jakovljević.

Predavanje, Končarevo, 17.03.2011

Dana 17.03.20011.godine savetodavci PSSS Jagodina održaće predavanje u Končarevu u prostorijama Doma kulture Končarevo sa početkom u 18 h.Biće prezentovane sledeće teme: 1. Zaštita ratarskih kultura -dipl.ing.LJiljana Jeremić2. Đubrenje prolećnih kultura -dipl.ing.Milanka MIladinović3. Aktuelni problemi i predlog unapređenje selekcije u stočarstvu-dipl.ing.Dragan Jakovljević4. Agrotehnika kukuruza-dipl.ing.Miodrag Simić

Predavanje u Stubici 14.03.2011

Savetodavci PSSS Jagodina održaće predavanje u Stubici 14.03.2011.godine sa početkom u 18 h u prostorijama MZ Stubica.Na predavanju biće prezentvane sledeće  teme: 1. Bolesti ,štetočine i korovi u usevima strnih žita-dipl.ing.Ljiljana Jeremić2. Aktuelni problemi u selekciji u stočarstvu-dipl.ing.Dragan Jakovljević3. Đubrenje i prinos kukuruza-dipl.ing.Miodrag Simić4. Đubrenje prolećnih kultura-dipl.ing.Milanka Miladinović