II tretiranje vinove loze

Služba za zaštitu bilja Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Jagodina OBAVEŠTAVA poljoprivredne proizvođače da izvrše II tretiranje VINOVE LOZE najkasnije do 17.06.2013.godine. Detaljan tekst obaveštenja možete preuzeti iz sekcije sa dokumentima.

Besplatna kontrola plodnosti zemljišta

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Jagodina i ove godine vrši  besplatnu kontrolu plodnosti zemljišta na teritoriji Pomoravskog okruga,a prema Uredbi Vlade Republike Srbije. Pravo na besplatnu kontrolu plodnosti zemljišta ima nosilac ili član porodičnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i to na parcelama u vlasništvu i upisanih u Registar,kao i zakupac poljoprivrednog zemljišta u […]

Prognozno izveštajna služba 2013 god.

Osnovni zadatak prognozno – izveštajne službe je da pravovremeno otkrije,prati,spreči širenje i preporuči mere suzbijanja štetnih organizama na ekonomski najracionalniji i ekološki najpogodniji način.

Dan polja strnih žita

PSSS Jagodina organizuje 11.06.2013.god. (utorak) “Dan polja strnih žita” na oglednom polju Radiše Radisavljevića iz Medveđe, koje se nalazi pored puta Medveđa-Despotovac (nasuprot mlina).

Konkurs za dodelu sredstava

Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, studijsko istraživačkih radova i projekata, drugih radova i aktivnosti. Detalje konkursa možete preuzeti u fajlu (pdf)

Besplatna agrohemijska analiza zemljišta

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Jagodina OBAVEŠTAVA poljoprivredne proizvođače da je na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije otpočela sa besplatnom kontrolom plodnosti zemljišta na teritoriji Pomoravskog okruga.

Najava predavanja Trešnjevica 27.02.2013.

Dana 27.02.2013. godine savetodavci PSSS Jagodina održaće predavanje u Trešnjevici u Domu kulture. Predavanje je zakazano za 18 časova. Prezentovane će biti sledeće teme:1.Prihrana strnih žita-dipl.ing.Miodrag Simić2.Setva kukuruza-dipl.ing.Milanka Miladinović3.Sistemi držanja krava-dipl.ing.Dragan Jakovljević

Predavanja Novo Lanište 22.02.2013

PSSS Jagodina će održati predavanje u Novom Laništu 22.02.2013.godine u prostorijama Doma kulture sa početkom u 18 h. Prezentovače se sledeće teme: 1. Gajenje suncokreta – dipl.ing. ratarstva Miodrag Simić 2. Prihrana pšenice – dipl.ing. ratarstva Milanka Miladinović 3. Ishrana svinja – dipl.ing. stočarstva Dragan Jakovljević