Korisno

Stru?na sluba

PDF Štampa El. pošta

Poljoprivredna savetodavna i stru?na sluba Jagodina obavetava poljoprivredne proizvo?a?e da je po?ela sa prikupljanjem uzoraka zemljita za besplatnu kontrolu plodnosti zemljita na teritoriji Pomoravskog okruga.

Pravo na besplatnu kontrolu plodnosti zemljita ima nosilac ili ?lan komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i to na parcelama u vlasnitvu i upisanih u Registar kao i zakupac poljoprivrednog zemljita u dravnoj svojini koji je upisao parcele uzete u zakup.

Uzorke treba uzeti sa parcela koje su vec?e od 10 ari, od I do V, odnosno VII katastarske klase (na podru?ju sa oteanim uslovima). Broj uzoraka sa jednog gazdinstva moe iznositi najvie 10.

Uz uzorke je potrebno priloiti iz Uprave za Trezor:

1. Potvrdu da su predmetne parcele upisane u Registar (setvena struktura)

2. Potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva.

Pre podnoenja zahteva obratiti se PSSS Jagodina, Kapetana Ko?e 21.

Kontakt telefoni: 035 /8221 - 931

065/2219316

065/2219326

065/2219326

065/2219325

 
design by: Clipart