Korisno

Stru?na sluba

PDF Štampa El. pošta
PSSS jagodina odrala je zimsku kolu u periodu od 17.02.2016. do 19.02.2016 godine i to:

17.02.2016. u Svilajncu ( sala Optine Svilajnac ) sa slede?im temama:

1."Primena ?ubriva u organskoj proizvodnji" - Dragan Mijukovi?:
2."Pravilna primena pesticida i vo?enje knjige polja" - Ljiljana Jeremi?;
3."Ishrana visokoproizvodnih krava" - Verica Lazarevi?;
4."Novi zakon o zadrugarstvu" - Ruica ?uki?.

18.02.2016. u Jagodina ( sala Pomoravskog okruga ) sa slede?im temama:

1."Penica" - Miodrag Simi?;
2."Gajenje soje" - Milanka Miladinovi?;
3."Upis u vinogradarski registar" - Dejan Joci?;
4."Gajenje krompira" - Mira Miljkovi?.

19.02.2016. u Rekovcu ( sala Optine Rekovac ) sa slede?im temama:

1."tetni organizmi na vo?u i vinovoj lozi" - Ljiljana Jeremi?;
2."Zna?aj upotrebe stajnjaka" - Milanka Miladinovi?
3."IPARD-Nacionalni program - Mira Miljkovi?;
4."Faktori odrivog ov?arstva i rase ovaca" - Dragan Jakovljevi?.

Sem predava?a savetodavaca u?e?e u zimskoj koli su uzeli i eksterni predava?i, predstavnici semenskih i hemijski ku?a:
BC, ZP, SLAVOL, GALENIKA, PKB, KWS, AGROSAVA, AGROMARKET, ADAMA, EUROALIS, AS.

Na zimskoj koli je prisustvovalo 129 poljoprivrednih proizvo?a?a i 3 lokalne tv stanice. Pose?enost je bila dobra kao i interesovanje proizvo?a?a na izloenim temama.

Galerija

 
design by: Clipart